Algemene Voorwaarden

BOEKINGEN VAN KAMERS WIJZIGEN EN ANNULEREN

1. NIEUWE BOEKINGEN ANNULEREN

Bij het annuleren van boekingen die niet eerder verplaatst zijn, brengen wij bij annuleren de volgende kosten in rekening:
A. Indien de boeking gemaakt is 7 dagen of meer voor de aanvangsdag

  • en de annulering vindt plaats 7 dagen of meer voor de aanvangsdag, zullen er geen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Voor het terugstorten van het door u betaalde bedrag rekenen wij € 7,50 administratiekosten.
  • en de annulering vindt plaats 3 dagen of meer maar minder dan 7 dagen voor de aanvangsdag, zal er € 40,- per geannuleerde kamer in rekening worden gebracht.
  • en de annulering vindt plaats korter dan 3 dagen voor de aanvangsdag zal er € 80,- per geannuleerde kamer in rekening worden gebracht.

B. Indien de boeking is gemaakt minder dan 7 dagen voor de aanvangsdag

  • en de boeking wordt geannuleerd binnen 24 uur nadat de boeking gemaakt is dan betalen wij het gehele door u betaalde bedrag terug minus € 7,50 administratiekosten.
  • en de boeking wordt geannuleerd later dan 24 uur nadat boeking gemaakt dan geldt de annuleringsregeling genoemd onder A.
2. VERPLAATSTE BOEKINGEN ANNULEREN

Indien een boeking wordt geannuleerd die reeds een keer verplaatst is, zal er € 80,- per geannuleerde kamer in rekening worden gebracht, ongeacht het moment van annuleren.

3. NO SHOW

Indien niet wordt geannuleerd maar de gast verschijnt niet op het afgesproken tijdstip wordt het gehele overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

4. BOEKINGEN VERPLAATSEN

Een boeking kan eenmalig worden verplaatst zonder kosten binnen 24 uur nadat de boeking is gemaakt.

Verder geldt het volgende: Indien de verplaatsing plaatsvindt 7 dagen of meer voor de aanvangsdatum worden geen verplaatsingskosten in rekening gebracht. Verplaatsen op basis van deze regeling is tweemaal mogelijk. Indien de verplaatsing plaatsvindt 3 dagen of meer voor de aanvangsdatum maar minder dan 7 dagen voor aanvangsdatum geldt het volgende:

  • Bij een eerste verplaatsing wordt er € 15,- per verplaatste kamer in rekening gebracht
  • Bij een tweede verplaatsing wordt er € 15,- per verplaatste kamer in rekening gebracht
  • Een derde verplaatsing is niet mogelijk en dan zullen de kamers geannuleerd dienen te worden.

Minder dan 3 dagen voor de aanvangsdatum kan de boeking niet meer worden verplaatst.

5. WIJZIGEN AANTAL PERSONEN

A. Het wijzigen van het aantal personen is tot en met het moment van aankomst mogelijk mits het aantal overeengekomen aantal kamers niet wijzigt. De prijs zal worden herberekend aan de hand van het juiste aantal personen. Indien er minder mensen komen wordt een tegoedbon uitgereikt om een volgende keer te komen spelen. Indien er meer mensen komen moet worden bijbetaald.
B. Indien door de wijziging van het aantal personen 1 of meer kamers niet gebruikt worden zal er € 80,- per niet gebruikte kamer in rekening worden gebracht.

6. BOEKINGEN VAN ARRANGEMENTEN WIJZIGEN EN ANNULEREN

A. Indien de gast een arrangement heeft geboekt is het mogelijk het aantal personen dat deelneemt aan het arrangementsgedeelte te verminderen tot 24 uur voor het aanvangstijdstip. Onder arrangementsgedeelte wordt verstaan alles behalve de escape room. Voor wat betreft het wijzigen/annuleren van de escape room gelden de voorwaarden zoals hierboven gesteld.
B. Indien er geen verminderingen worden doorgegeven of indien de wijzigingen binnen 24 uur voor het aanvangstijdstip plaatsvinden zal het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.

7. OP TIJD BEGINNEN

Wij werken met vaste tijdsloten en vragen iedereen 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Het spel kent een vaste eindtijd. Dus indien de gast later arriveert, wordt het spel korter. Hierdoor ontstaat geen recht op (gedeeltelijke) teruggaaf.

8. ONDER INVLOED & OVERTREDINGEN

Medewerkers van Escape World hebben het recht gasten die naar het oordeel van onze medewerkers onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere verdovende middelen de toegang tot onze locatie te ontzeggen. Ook personen die geweld of brute kracht gebruiken kunnen de toegang ontzegd worden.

Bij overtredingen in de escape room of die tijdens de activiteiten worden opgemerkt, kunnen leiden tot het stopzetten van het spel en verwijdering uit de kamer en/of locatie.

Logo Escape World

Escape World

Escape World is al jaren expert in het creëren van een geweldige escape ervaring, van kleinschalige familie- of vriendenuitjes tot complete groepsactiviteiten!

Vacatures
Samenwerken
Escape World Exclusief
Cadeaubon

Boek een Escape Room